แช่เท้าด้วยผงสมุนไพรใช้แช่เท้าและขัดผิวเท้าเพื่อถนอมรักษาเท้า